Sprawdzamy połączenie z serwerami JDM...

Twój adres IP

oraz
 IPv6 jest dostępne
 IPv4 jest dostępne
 Adres IPv6 ma dobrą reputacje
 Adres IPv6 ma złą reputacje
 Adres IPv4 ma dobrą reputacje
 Adres IPv4 ma złą reputacje
 Przeglądarka obsługuje HTTP/2 via IPv6
 Przeglądarka obsługuje HTTP/2 via IPv4
Zapisz wyniki testu
Poniższy link możesz przesłać do BOK aby usprawnić diagnoze problemu.